Skąd będę wiedzieć, ze aplikacja Veronym jest włączona?

Status połączenia widoczny jest w ikonie na pasku zadań. Połączenie to powinno być zawsze aktywne. Po włączeniu urządzenia i zalogowaniu się (jeśli korzystasz z komputera), automatycznie zostaniesz połączony w tle.