Załóż konto

Wpisz swoje dane i załóż konto onex.store
Minimum 9 znaków
Cyfry
Małe i duże litery
Znaki specjalne
Administratorem danych osobowych jest Onex Group Jakub Hryciuk posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, NIP 575-172-64-96, adres poczty elektronicznej: [email protected] numer telefonu: 34 33 39 777. Za pomocą podanych numerów i adresów prosimy o kontaktowanie się z nami. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.