Kim jest administrator i jakie są role administratorów?

Administrator to rola użytkownika, która posiada najwyższe uprawnienia w zarządzaniu kontem Google Cloud, wliczając w to subskrypcje G Suite. Głównym administratorem jest osoba, która rejestruje i konfiguruje G Suite. Rola ta nosi nazwę Superadministrator i pozwala korzystać z konsoli administracyjnej. Na koncie G Suite przynajmniej jeden użytkownik musi pełnić te role. Możesz również podzielić się obowiązkami związanymi z zarządzaniem subskrypcja z innymi użytkownikami i przyznać im role administratorów różnego typu.

G Suite oferuje gotowe role administratora. Zawierają one różne uprawnienia i są przewidziane do wykonywania zadań typowych dla niektórych stanowisk w firmie. Sprawdź, jakie uprawnienia mają te role:

Możesz również utworzyć niestandardowe role administratora. W tym celu w konsoli administracyjnej kliknij Role administratora, a następnie Utwórz nowa role. Będziesz mógł nadać roli własną nazwę i zaznaczyć uprawnienia, jakie ma posiadać.