Jakie są wymagania systemowe dla Veronym?

Jedynym wymaganiem jest posiadanie odpowiedniej wersji systemu operacyjnego. By skorzystać z Veronym, musisz posiadać: