Jakie funkcje i ustawienia znajdę w konsoli administracyjnej?

Gdy zalogujesz się w konsoli administracyjnej, zobaczysz listę najważniejszych narzędzi i ustawień.

Klikniecie którejś z tych ikon prowadzi bezpośrednio do jednego ustawienia lub do grupy ustawień.