Jako administrator usługi Office 365 masz kontrole nad wieloma aspektami funkcjonowania pakietu. Możesz między innymi dodawać i usuwać konta użytkowników oraz, w razie konieczności, resetować ich hasła dostępu. Jak to zrobić? Pokaże Ci to krok po kroku.

  1. Zaloguj się na swoje konto Administratora.
  2. Kliknij ikonę Menu, która znajduje się w lewym górnym rogu.
  3. Z menu wybierz pozycje Administracja. Zostaniesz przeniesiony do Panelu administratora.
  4. Z menu po lewej stronie wybierz pozycje Uzytkownicy - Aktywni użytkownicy.
  5. Wybierz użytkownika, któremu chcesz zresetować hasło i najedz na te pozycje kursorem.
  6. Kolo jego imienia i nazwiska pojawi się ikonka Kluczyka. Kliknij ja.
  7. Rozpocznie się proces zmiany hasła dla wybranego użytkownika.
  8. Resetowanie możesz przeprowadzić na dwa sposoby - wygenerowac hasło automatycznie lub utworzyć je samemu.
  9. Kliknij przycisk Resetuj, by potwierdzić.