Jak zresetować hasło użytkownika?

  1. Zaloguj się na koncie Google i otwórz konsole administracyjna. Kliknij przycisk Użytkownicy. Na liście użytkowników najedź kursorem na wybraną osobę i kliknij przycisk Resetuj hasło.
  2. W okienku resetowania domyślnie włączone są ustawienia Automatycznie wygeneruj hasło i Poproś o zmianę hasła po następnym zalogowaniu. Możesz już teraz kliknąć RESETUJ. Użytkownik otrzyma losowe hasło, które będzie musiał zmienić przy najbliższym logowaniu.
  3. Jeśli wyłączysz zaznaczenie ustawienia Automatycznie wygeneruj hasło, zostaniesz poproszony o wpisanie hasła. Wpisz je w polu Hasło. Obok niego znajduje się Przełącznik widoczności hasła, którego klikniecie spowoduje odkrycie hasła. Jeśli wyłączysz zaznaczenie ustawienia Poproś o zmianę hasła po następnym zalogowaniu, użytkownik nie będzie musiał ustawiać nowego hasła. Aby kontynuować, kliknij RESETUJ.
  4. Hasło zostało zresetowane. Aby zamknąć komunikat, kliknij GOTOWE.