Jak znaleźć konto użytkownika?

Konsola administracyjna — Użytkownicy
  1. Zaloguj się na koncie Google i otwórz konsole administracyjna. Kliknij przycisk Użytkownicy.
  2. Zobaczysz alfabetyczną listę wszystkich użytkowników dodanych do tej subskrypcji G Suite. Jeśli chcesz odwrócić kolejność sortowania, kliknij strzałkę znajdująca się przy nagłówku kolumny Nazwa. Aby wyszukiwać po innych danych, kliknij przycisk Dodaj filtr.
  3. Dostępne kategorie filtrowania to: imie, nazwisko, e-mail, stan konta użytkownika, rola administracyjna, adres e-mail menadżera, stanowisko, dział, centrum kosztów, stan przenoszenia danych i ostatnio usunięte konta. Kliknij jedna z nich, aby doprecyzować wyniki.
  4. W polu Pasuje do wpisz adekwatne słowo, np. "kierownik" w przypadku filtra "Stanowisko", a następnie kliknij ZASTOSUJ.
  5. W konsoli administracyjnej wyświetla się wszyscy użytkownicy spełniający podane kryterium. Aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki, możesz ponownie kliknąć Dodaj filtr i dodać kolejne kryteria. Aby wyłączyć dany filtr, kliknij X obok jego nazwy. Aby wyłączyć wszystkie filtry, kliknij Wyczyść FILTRY.
  6. Wyszukiwanie użytkowników po dodatkowych informacjach, takich jak np. stanowisko czy dział, możliwe jest tylko wtedy, gdy informacje te zostały uzupełnione w ustawieniach konta użytkownika.
Konsola administracyjna — pasek wyszukiwarki
  1. Szybki sposób wyszukiwania użytkowników jest dostępny z dowolnego miejsca konsoli administracyjnej. Na górnym pasku kliknij pole wyszukiwarki i zacznij wpisywać imie, nazwisko lub adres e-mail.
  2. Kliknij któregoś z sugerowanych użytkowników, aby przejść do jego ustawień, lub kliknij ikonę lupy poniżej, aby wyświetlić wszystkich użytkowników zgodnych z zapytaniem.