Nowe zadania w planie pracy domyślnie mają status Nierozpoczęte. Jeżeli podczas edycji szczegółów zadania wprowadziłeś nie tylko przewidywana datę zakończenia zadania, ale również datę rozpoczęcia, wówczas w dniu rozpoczęcia aplikacja Planner automatycznie zmieni status zadania na W toku. Niezależnie od tego możesz w każdej chwili samemu zmienić stan wykonania zadania. Pozwoli to utrzymać porządek w widoku planu pracy zarówno dla Ciebie, jak i innych użytkowników tego planu.

  1. W aplikacji Planner otwórz stronę planu, w którym utworzyłeś zadanie, którego stan wykonania chcesz teraz zmienić. Kliknij kartę lub nazwę zadania, aby otworzyć widok szczegółowy.
  2. W widoku szczegółowym kliknij rozwijane menu Postęp i wybierz jeden z trzech stanów wykonania: Nierozpoczęte, W toku albo Ukończono.
  3. Aby wyjść z widoku szczegółowego, kliknij obszar poza nim lub naciśnij klawisz Esc.
  4. Jeśli wybierzesz ostatnia opcje, karta zadania zniknie z głównego widoku planu pracy. Do ukończonych zadań możesz zawsze powrócić, rozwijając menu Pokaz ukończone.