Jak zmienić nazwę użytkownika i jego adres e-mail?

  1. Zaloguj się na koncie Google i otwórz konsole administracyjna. Kliknij przycisk Użytkownicy. Na liście użytkowników najedź kursorem na wybraną osobę i kliknij przycisk Zmień nazwę użytkownika.
  2. Wprowadź nowe dane w polach Imie, Nazwisko i/lub Główny adres e-mail, po czym kliknij przycisk Zmień Nazwę.
  3. Aby potwierdzić operacje, kliknij Dalej.
  4. Dane użytkownika zostały zmienione.

Po zmianie nazwy nowa nazwa będzie widoczna w wysyłanych wiadomościach (chyba ze użytkownik zmieni to w ustawieniach Gmaila), zaproszeniach z Kalendarza, udostępnionych dokumentach i innych usługach (chyba ze użytkownik zmieni to w ustawieniach profilu Google+), a także w katalogu firmy.

Po zmianie adresu e-mail użytkownik będzie otrzymywał pocztę pod nowym adresem i logował się w G Suite przy użyciu nowego adresu. Wiadomości wysyłane na stary adres będą nadal dostarczane. Stary adres został bowiem ustawiony jako dodatkowy alias e-mail. Użytkownik nie traci też dostępu do wiadomości, plików i innych danych zwiazanych ze starym adresem.