Jak zmienić język raportów?

  1. Zaloguj się na Portalu Klienta Veronym.
  2. Kliknij zakładkę Konto, a następnie Ustawienia.
  3. W sekcji Język raportów kliknij listę rozwijana i wybierz z niej język: angielski, niemiecki lub polski.
  4. Gdy już wybrałeś język raportów, kliknij przycisk Zapisz.
  5. Ustawienia zostaną zapisane.