Jak zarządzać ukończonym zadaniem?

  1. Zadania oznaczone jako ukończone znajdują się w sekcji Ukończone na dole listy. Aby je zobaczyć, kliknij te sekcje.
  2. Aby przywrócić zadanie na listę, kliknij symbol (Oznacz jako nieukończone). Aby usunąć zadanie, kliknij ikonę kosza (Usuń zadanie).