Jak zarchiwizować notatkę?

Archiwizowanie notatki
  1. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij, aby zaznaczyć notatki, które chcesz zarchiwizować.
  2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Archiwizuj.
  3. Otrzymasz powiadomienie, ze notatka została zarchiwizowana. Będzie ona nadal dostępna, choć już nie będzie widoczna w głównej sekcji Notatki.
Przywracanie zarchiwizowanej notatki
  1. W panelu nawigacji po lewej stronie kliknij Archiwum. Najedź na zarchiwizowana notatkę i kliknij przycisk Przywróć z archiwum.
  2. Notatka została przywrócona i znów jest widoczna w głównym widoku Notatki.