Istnieją różne sposoby zapisywania plików w OneDrive dla Firm. W pozostałych poradnikach zobaczysz m.in. jak utworzyć nowy dokument w OneDrive bezpośrednio w aplikacji Teams oraz jak przekazać plik z dysku komputera. Zapisywanie pliku na dysku w chmurze możesz wykonać również z poziomu aplikacji, w której ten plik jest otwarty, np. Word, Excel czy PowerPoint. Dotyczy to oczywiście plików znajdujących się oryginalnie na dysku lokalnym — w pamięci komputera lub telefonu. W przypadku dokumentów przechowywanych w OneDrive zmiany są bowiem zapisywane automatycznie.

  1. Otwórz plik znajdujący się na Twoim komputerze — niech to będzie przykładowo arkusz Excela. Możesz również otworzyć program Excel i utworzyć nowy arkusz, który później zapiszesz na dysku OneDrive.
  2. Gdy masz już otwarty dokument z pakietu Office, kliknij przycisk Plik w lewym górnym rogu.
  3. Następnie kliknij opcje Zapisz jako.
  4. Na liście lokalizacji kliknij OneDrive. Obok powinna znajdować się nazwa Twojej organizacji podana w Office 365, a pod spodem Twój adres e-mail.
  5. Po prawej stronie otworzy się widok nawigacji. Domyślnie dokument zapisze się w głównym katalogu OneDrive dla firm, jednak możesz przejść do innego folderu, w którym chcesz go zapisać. W polu na samej górze znajduje się również nazwa dokumentu. Możesz ja pozostawić lub zmienić. Aby kontynuować, kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na pasku tytułowym aplikacji zobaczysz potwierdzenie, ze plik zostanie zapisany na dysku OneDrive. Teraz otwarty dokument jest ta kopia, która znajduje się w chmurze (plik na dysku urządzenia pozostaje bez zmian). Dodatkowo pojawi sie powiadomienie, ze autozapis jest włączony. Kliknij przycisk Rozumiem.
  7. Autozapis możesz wyłączyć, klikając jego przełącznik w lewym górnym rogu. Wówczas, aby zapisywać zmiany w dokumencie znajdującym się w OneDrive, kliknij umieszczony obok przycisk Zapisz z ikona dyskietki.