Jak zaktualizować plik na Dysku?

  1. Jeśli poza Dyskiem Google naniosłeś zmiany na kopie pliku i nie zostały one zsynchronizowane z wersją na Dysku, możesz zaktualizować znajdujący się na nim plik. Aby to zrobić, kliknij plik na Dysku prawym przyciskiem myszy i wybierz Zarządzaj wersjami.
  2. Zobaczysz listę wersji tego pliku na Dysku. Kliknij teraz Prześlij NOWA WERSJE.
  3. Zaznacz plik do przesłania i kliknij Otwórz.
  4. Rozpocznie się przesyłanie. Po jego zakończeniu plik automatycznie pojawi się jako Bieżącą wersja. Teraz możesz kliknąć przycisk ZAMKNIJ.
  5. Możesz też zaktualizować plik na komputerze. Jeśli zainstalowałeś Dysk Google (Transmisje plików z Dysku), otwórz w niej plik i wprowadź zmiany. Zostaną one automatycznie zapisane na Dysku Google.