Jak zaktualizować istniejące wydarzenie?

  1. W głównym widoku Kalendarza wybierz wydarzenie, które chcesz zaktualizować, a następnie przejdź do edycji, klikając ikonę ołówka znajdująca się w górnej części widocznego okienka.
  2. Z tego poziomu możesz zmienić tytuł spotkania, termin, ustawić cykliczność, zmodyfikować lokalizacje, dodać wideokonferencje, ustawić powiadomienie, zmodyfikować opis albo zarządzać lista uczestników spotkania. Zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz znajdującym się w górnej części ekranu.