Przy migracji z jednej usługi do drugiej najczęściej zachodzi potrzeba migracji danych. By zaimportować kontakty z Gmaila do Outlooka, musisz wykonać następujące kroki.

Eksport listy kontaktów Gmaila do pliku Outlook CSV

  1. Zaloguj się do swojego konta Google.
  2. Kliknij ikonkę menu w prawym górnym rogu i wybierz opcje Kontakty. Czasem może się ona ukryć pod przyciskiem Więcej.
  3. Następnie z menu po lewej stronie wybierz opcje Eksportuj.
  4. Wybierz opcje Outlook CSV oraz kontakty, które chcesz eksportować do pliku.
  5. Kliknij Eksportuj, by potwierdzić, a następnie wybierz lokalizacje, w której chcesz zapisać plik.

Import listy kontaktów do Outlook z wygenerowanego wcześniej pliku CSV

  1. Następnie w usłudze Office 365 przejdź do zakładki Kontakty poprzez klikniecie ich ikony w dolnym lewym rogu ekranu skrzynki Outlook.
  2. Kliknij pozycje Zarządzaj znajdująca się w prawym górnym rogu strony. Rozwinięta zostanie niewielka lista, z której wybierz opcje Importuj kontakty.
  3. Wyświetlone zostanie okno importu pliku CSV. Kliknij Przeglądaj i wybierz pobrany wcześniej plik CSV.
  4. Kliknij Importuj, by rozpocząć proces dodawania kontaktów.
  5. Sprawdź podgląd kontaktu, by upewnić się, ze wszystko wygląda tak, jak powinno. Potwierdź, by zakończyć dodawanie kontaktów z Gmaila do konta Outlook.