W poprzednim poradniku pokazaliśmy, jak wyewidencjonowac plik, co uchroni go przed niechciana ingerencja. Pozwoli to upewnić się, ze nikt inny nie może w tym czasie edytować pliku. Aby przywrócić innym użytkownikom możliwość edycji, należy z powrotem zaewidencjonować plik. Zobacz, jak to zrobić.

  1. Aby zaewidencjonować dokument, otwórz bibliotekę plików, w której się on znajduje.
  2. Wyewidencjonowany plik będzie oznaczony ikona strzałki na czerwonym tle:
  3. Zaznacz ten dokument na liście plików, klikając podświetlony obszar wokół niego lub pole zaznaczenia po lewej stronie — nie klikaj jednak jego nazwy, aby go jeszcze nie otwierać.
  4. Następnie z belki znajdującej się powyżej rozwiń dodatkowe opcje, klikając ikonę wielokropka "..." i z menu wybierz Zaewidencjonuj.
  5. Teraz w polu Komentarz wpisz komentarz opisujący zmiany w tej wersji. Nie jest to konieczne, jednak warto to zrobić, by pozostali użytkownicy wiedzieli, jakie zmiany wprowadziłeś. Aby kontynuować, kliknij Ewidencjonowanie.
  6. Dokument został zaewidencjonowany. Zniknęła ikona strzałki na czerwonym tle, a dodatkowo informacja o tym pojawiła się w powiadomieniu.