Uczestnicy zespołów w Teams mogą mieć przydzielona jedna z trzech ról: Członka, Właściciela lub Gościa. Członkiem jest każda osoba dodana do zespołu, a Gościem — osoba z przydzielonym dostępem gościnnym, z bardzo ograniczonymi uprawnieniami. Właściciel to z kolei osoba, która ma najwyższe uprawnienia do zarządzania zespołem, takie jak dodawanie i usuwanie członków, zmiana ich uprawnień, zmiana nazwy i ustawień zespołu czy nawet jego usuniecie. Właścicielem staje się automatycznie osoba, która zakłada zespól. Właściciel może również zmieniać role innych członków zespołu, czyniąc z nich właścicieli. W tym poradniku pokażemy, jak to zrobić.

  1. W oknie aplikacji Teams, na lewym pasku bocznym kliknij ikonę Zespoły. W zakładce Twoje zespoły kliknij przycisk wielokropka "..." obok nazwy zespołu (możesz też kliknąć ja prawym przyciskiem myszy) i wybierz z menu Zarządzanie zespołem.
  2. Jak widać, w zespole znajduje się jeden Właściciel oraz jeden Członek.
  3. Aby zmienić role uczestnika, kliknij jego nazwę roli lub znajdujący się obok niej symbol i wybierz z menu nowa role. Będąc Wlascicielem, mozesz zmienic role Czlonka na Wlasciciela i odwrotnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zespól posiadał kilku właścicieli.
  4. Możesz także zmienić własną role z Właściciela na Członka, jednak operacji tej nie możesz cofnąć. Wówczas jedynie Właściciele mogą Ci przywrócić role Właściciela. Kiedy natomiast jesteś jedynym właścicielem, nie możesz zrzec się tej roli przed wyznaczeniem dodatkowego Właściciela.
  5. Warto też przypomnieć, że możesz wyznaczyć właściciela zespołu już podczas tworzenia nowego zespołu i dodawania do niego nowych członków. Wystarczy, że klikniesz wtedy role Członek i zamienisz ja na Właściciel.