Jak wyświetlić pokaz slajdów?

  1. Gdy masz już otwarta prezentacje, kliknij przycisk Wyświetl Prezentacje w prawym górnym rogu. Rozpocznie to pokaz slajdów od bieżącego slajdu (a więc niekoniecznie od początku). Możesz także użyć skrótu Ctrl + F5.
  2. Aby wyświetlić prezentacje w widoku prowadzącego, tzn. z dostępem do notatek i pytań w dodatkowym oknie, obok przycisku Wyświetl Prezentacje kliknij przycisk , a następnie Widok prowadzącego.
  3. W widoku prowadzącego otworzy się dodatkowe okno:
  4. Aby wyświetlić prezentacje od początku, obok przycisku Wyświetl Prezentacje kliknij przycisk , a następnie Wyświetl prezentacje od początku. Możesz także użyć skrótu Ctrl + Shift + F5.

Jak zakończyć pokaz slajdów?

  1. Aby zamknąć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc lub kliknij ekran prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ tryb pełnoekranowy.
  2. Możesz także kliknąć przycisk ZAMKNIJ w menu w lewym dolnym rogu.