Jak wyświetlić kontakty?

  1. Zaloguj się na stronie https://contacts.google.com/.
  2. Wyświetlona zostanie lista kontaktów. Na widocznej liście będą znajdować się Twoje kontakty prywatne, a także te, które zostały udostępnione w Twojej organizacji.
  3. Pozycja Częste kontakty będzie przechowywała te osoby, z którymi najczęściej korespondujesz.
  4. Pozycja Katalog będzie przechowywała wszystkie osoby należące do Twojej organizacji.
  5. W celu zapoznania sie ze szczególami danego kontaktu, kliknij jego nazwę.