Jak wygląda konto użytkownika?

W usłudze Veronym wyróżnia się dwa rodzaje kont. Pierwszym jest Konto Główne, w którym zarządzasz płatnościami, planami i użytkownikami. Drugim rodzajem jest podlegające mu konto użytkownika. Z poziomu Konta Głównego możesz dodawać i kontrolować oddzielne konta dla urządzeń pracowników — są to właśnie konta użytkownika.