Podczas pracy nad dokumentem znajdującym się w bibliotece SharePoint zdarza się, ze któryś ze współpracowników omyłkowo zmodyfikuje plik, który właśnie edytujesz. Możesz jednak uniknąć problemów, łącznie z utrata części zmian naniesionych przez jednego z użytkowników. Jak temu zaradzić? Najpopularniejszym sposobem jest proste wyewidencjonowanie pliku, co uchroni go przed niechciana ingerencja. Pozwoli to upewnić się, ze nikt inny nie może w tym czasie edytować pliku. Oczywiście proces ten możesz później odwrócić, aby pozostali użytkownicy mogli przejrzeć efekty Twojej pracy i dalej edytować plik.

  1. Aby wyewidencjonowac dokument, otwórz bibliotekę plików, w której się on znajduje.
  2. Zaznacz ten dokument na liście plików, klikając podświetlony obszar wokół niego lub pole zaznaczenia po lewej stronie — nie klikaj jednak jego nazwy, aby go jeszcze nie otwierać.
  3. Następnie z belki znajdującej powyżej rozwiń dodatkowe opcje, klikając ikonę wielokropka "..." i z menu wybierz Wyewidencjonuj. To kończy cały proces - Twój plik zostanie pomyślnie wyewidencjonowany.
  4. Wyewidencjonowany plik na liście będzie oznaczony ikona strzałki na czerwonym tle.