Jak wydrukować pytania i odpowiedzi?

Drukowanie testu
  1. Otwórz test, pozostań w sekcji Pytania, rozwiń menu (Więcej) w prawym górnym rogu i kliknij polecenie Drukuj.
  2. Rozpocznie sie przygotowywanie do drukowania. Wybierz drukarkę i w razie potrzeby zwiększ liczbę kopii, zmień układ strony i zakres drukowanych stron, a następnie kliknij Drukuj.
Drukowanie odpowiedzi
  1. Przejdź do sekcji Odpowiedzi i rozwiń menu (nie to główne w prawym górnym rogu).
  2. Kliknij opcje Wydrukuj wszystkie odpowiedzi.
  3. Rozpocznie sie przygotowywanie do drukowania. Wybierz opcje drukowania lub pozostaw domyślne i kliknij Drukuj.