Jak wydrukować dokument?

  1. Otwórz dokument, arkusz lub prezentacje.
  2. Na górnym pasku rozwiń menu Plik i na dole listy kliknij Drukuj. Możesz także wykonać skrót Crtl + P.
  3. Otworzy się okienko Drukuj zawierające podgląd wydruku i szereg opcji. W polu Drukarka wybierz drukarkę z listy. W polu Kopie możesz ustalić, w ilu kopiach wydrukować dokument. W polu Strony możesz ustalić, czy wydrukować wszystko, czy tylko wybrane strony. Jeśli chcesz drukować po obu stronach kartek, w menu Druk dwustronny wybierz Tak. Po ewentualnej zmianie ustawień kliknij przycisk Drukuj.
  4. Rozpocznie sie drukowanie dokumentu.