Jak wybrać układ?

  1. Aby dodać nowa sekcje strony, skorzystaj z panelu bocznego. W zakładce Wstaw, w menu Układy kliknij jedna z miniatur układów.
  2. Sekcja z wybranym układem została dodana. Możesz dodać do niej tekst i inne elementy, przeciągać w górę i w dól oraz skorzystać ze skrótów po lewej stronie, aby zmienić tło, duplikować sekcje lub ja usunąć.
  3. Aby dodawać kolejne sekcje, ponownie korzystaj z menu Układy.