Jak wstrzymać albo zatrzymać zbieranie odpowiedzi?

Zbieranie odpowiedzi jest automatycznie włączone dla tworzonego formularza. W każdej chwili możesz je wstrzymać lub zatrzymać, np. aby nanieść poprawki albo zakończyć ankietę.

  1. Otwórz formularz i przejdź do sekcji Odpowiedzi.
  2. Przełącznik Akceptowanie odpowiedzi jest domyślnie włączony. Aby wstrzymać ich zbieranie, kliknij go.
  3. Obszar ten zostanie zaznaczony na czerwono i pojawi się informacja, ze formularz nie przyjmuje odpowiedzi. Wiadomość "Ten formularz nie przyjmuje już odpowiedzi" zobaczą ankietowani, którzy wejdą na stronę formularza. Możesz wpisać własną wiadomość lub zostawić domyślną.
  4. Aby przywrócić zbieranie odpowiedzi, ponownie kliknij przełącznik, by wyświetlił się stan Akceptowanie odpowiedzi.