Jak wstawić zdjęcie?

  1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić zdjęcie. Na pasku menu kliknij Wstaw, rozwiń menu Grafika i wybierz jedna z opcji. Prześlij z komputera pozwoli wybrać obraz z dysku urządzenia, Szukaj w internecie otworzy panel z wyszukiwarką obrazów Google, Dysk pozwoli wybrać obraz zapisany na Dysku Google, Zdjęcia — obraz z aplikacji Zdjęcia, Z URL-u umożliwi wklejenie linku do obrazu, a Aparat pozwoli wykonać zdjęcie aparatem i wstawić je do dokumentu. W tym przykładzie wybierzemy pierwsza opcje.
  2. Wskaz zdjęcie na dysku i kliknij Otwórz.
  3. Obraz zostanie wstawiony do dokumentu.

Jak wstawić tabele?

  1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić tabele. Na pasku menu kliknij Wstaw i rozwiń menu Tabela. W kolejnym menu ukaze sie widok siatki z oznaczeniem liczbowym, np. 2x2. Przesuń wskaźnik myszy, by zaznaczyła się taka ilość kolumn i wierszy, jaka chcesz mieć w tabeli, a następnie kliknij.
  2. Tabela w wybranym rozmiarze zostanie wstawiona do dokumentu. Możesz klikać jej komórki, aby wprowadzać do nich tekst lub inna zawartość.

Jak wstawić link?

  1. Przy pomocy myszy zaznacz tekst, który chcesz zamienić na łącze. Na pasku menu kliknij Wstaw, a następnie Link. Możesz też użyć skrótu Ctrl + K.
  2. W polu Link wprowadź adres URL strony i kliknij Zastosuj.
  3. Link jest już gotowy i oznaczony niebieskim kolorem oraz podkreśleniem.

Jakie inne elementy?

Korzystając z menu Wstaw, możesz wstawić do dokumentu inne elementy: