Jak wstawić slajdy i ustalić ich kolejność?

Jak dodać nowy slajd?

Istnieje kilka sposobów, by wstawić slajd:

 1. W panelu slajdów po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, gdzie chcesz wstawić slajd. Symbolizuje je pozioma, pomarańczowa linia. Z menu wybierz Nowy slajd.
 2. Na pasku menu kliknij Wstaw i wybierz opcje Nowy slajd.
 3. Wykonaj na klawiaturze skrót Ctrl + M.
Jak skopiować slajd?

Istnieje kilka sposobów, by skopiować slajd:

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij slajd, który chcesz powielić, i wybierz opcje Powiel slajd. Zostanie wstawiony nowy slajd identyczny z tym zaznaczonym.
 2. Możesz również kliknąć slajd lewym przyciskiem myszy i użyć skrótu Ctrl + C, a następnie Ctrl + V.
Jak zmienić kolejność slajdów?

Istnieje kilka sposobów, by przenieść slajd:

 1. Zaznacz jeden lub więcej slajdów (w tym drugim przypadku klikaj kolejne slajdy z przytrzymanym klawiszem Ctrl) i skorzystaj z metody przeciągnij i upuść: przytrzymaj slajdy lewym przyciskiem myszy i przeciągnij je w inne miejsce. Miejsce docelowe symbolizuje pozioma, pomarańczowa linia. Zwolnij przycisk myszy, aby upuścić slajdy w nowym miejscu.
 2. Jest jeszcze inna możliwość przenoszenia slajdów. Zaznacz jeden bądź więcej slajdów i kliknij je prawym przyciskiem myszy. Wybierz opcje Przenieś slajd na początek albo Przenieś slajd na koniec. Możesz też użyć skrótów Ctrl + Shift + ↑ lub Ctrl + Shift + ↓.
 3. Istnieje kolejny sposób na przeniesienie zaznaczonych slajdów w górę bądź w dól. Na pasku menu kliknij Slajd, następnie Przenieś slajd i Przenieś slajd do góry lub Przenieś slajd na dól. Możesz też użyć skrótów Ctrl + ↑ lub Ctrl + ↓.
Jak usunąć slajd?

Istnieje kilka sposobów, by usunąć slajd:

 1. Zaznacz jeden lub więcej slajdów, kliknij je prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Usuń.
 2. Istnieje kolejny sposób na usuniecie zaznaczonych slajdów. Na pasku menu kliknij Slajd, a następnie Usuń slajd.
 3. Możesz także zaznaczyć slajd na pasku (klikając go jeden raz lewym przyciskiem) i nacisnąć klawisz Delete.

Pamiętaj, że wszystkie zmiany możesz cofnąć, korzystając ze skrótu Ctrl + Z lub przycisku Cofnij na pasku narzędzi.