Jak wstawić logo?

  1. Najedz kursorem na obszar nagłówka strony i kliknij przycisk Dodaj logo.
  2. Otworzy sie okienko Ustawienia w zakładce Obrazy dotyczące marki. W sekcji Logo kliknij przycisk Prześlij, aby wybrać logo z dysku urządzenia, lub Wybierz, aby wybrać logo z URL-u, wyszukiwarki Google, aplikacji Zdjęcia lub Dysku Google. Wskaz obraz i kliknij Otwórz lub Wybierz.
  3. Logo zostanie przesłane i umieszczone w nagłówku strony.

Uwaga: obsługiwane formaty pliku logo to JPG, PNG lub GIF. Jeśli w grafice jest zastosowana przezroczystość, logo w takiej postaci będzie też wyświetlane na stronie.