Gdy jesteś na urlopie, delegacji albo z innego powodu nie chcesz lub nie możesz odpowiadać na maile, możesz ustawić odpowiedzi automatyczne. Są to z góry opracowane odpowiedzi, które zostaną automatycznie wysłane do każdego, kto do nas napisze. Odpowiedzi te możesz włączyć osobno dla osób z organizacji, pozostałych kontaktów spoza organizacji i osób spoza organizacji, których nie masz zapisanych w kontaktach. Dodatkowo możesz ustalić daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia wysyłania odpowiedzi automatycznych. Jak to zrobić?

  1. Otwórz program Outlook i w menu głównym kliknij Plik. W pierwszej sekcji Informacje kliknij przycisk Odpowiedzi automatyczne.
  2. Otworzy sie okienko edycji odpowiedzi automatycznych. Aby je włączyć, zaznacz opcje Wyślij odpowiedzi automatyczne. Jeśli chcesz, aby wysyłane były tylko przez określony czas, zaznacz opcje Wyślij tylko w tym zakresie godzin i podaj daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia. Poniżej wprowadź tekst odpowiedzi automatycznej dla osób z Twojej firmy.
  3. Jeśli chcesz wysyłać automatyczne odpowiedzi do osób spoza firmy, przejdź na zakładkę Poza moja organizacja. Kto ma otrzymywać te odpowiedzi? Zaznacz opcje Tylko moje kontakty lub Każda osoba spoza mojej organizacji. Poniżej wpisz odpowiedz i zatwierdź, klikając OK.
  4. W zakładce Informacje zobaczysz, ze odpowiedzi automatyczne są obecni wysyłane. Jeśli chcesz je edytować, możesz znów kliknąć przycisk Odpowiedzi automatyczne.
  5. Informacja o włączonych odpowiedziach automatycznych jest też widoczna w głównym oknie Outlook, na żółtym pasku.