Jak używać operatorów wyszukiwania?

Aby uzyskać trafniejsze wyniki wyszukiwania, możesz dodać do zapytania wybrane operatory.

Standardowe operatory:
Operator Przykład Opis
" " (cudzysłów) "test wiedzy" Wyszukiwanie dokładnie takiego ciągu znaków
- (minus) test -wiedzy Wyszukiwanie treści niezawierającej słowa po operatorze
AND
&
raport sprzedaży
raport & sprzedaży
Wyszukiwanie wyników zawierających wszystkie hasła (AND nie jest konieczny)
OR
|
Test OR wiedzy
Test | wiedzy
Test from:(akowalski OR adam.jablonski)
Wyszukiwanie wyników zawierających jedno z haseł
NOT Test NOT wiedzy Wyszukiwanie obejmuje treści niezawierające podanego hasla
Operatory Cloud Search:
Operator Przykład Opis
source: raport source:drive Wyszukiwanie treści z określonego źródła: mail, drive, sites, groups, calendar.
contenttype: raport contenttype:doc Wyszukiwanie treści określanego typu (dokumenty, arkusze, prezentacje, obrazy, foldery, załączniki)
filetype: raport filetype:(doc OR pdf) Wyszukiwanie plików o podanym rozszerzeniu
site: raport site:drive.google.com Wyszukiwanie w Witrynach Google
owner: raport owner:me
raport owner:adam.jablonski
Wyszukiwanie elementów należących do podanego właściciela
from: raport from:me
from:adam.jablonski
Wyszukiwanie elementów od Ciebie, określonej grupy lub osoby
to: raporty to:me
raporty to:MebleX
Wyszukiwanie obejmuje e-maile i wydarzenia wysłane do Ciebie lub określonej osoby (jeśli otrzymałeś kopie)
before: zamówienia before:2020/04/01
zamówienia before:04/01/2020
Wyszukiwanie treści utworzonej lub zmodyfikowanej przed podaną data (RRRR/MM/DD lub MM/DD/RRRR)
after: zamówienia after:2020/04/01
zamówienia after:04/01/2020
Wyszukiwanie tresci utworzonej lub zmodyfikowanej po podanej dacie (RRRR/MM/DD lub MM/DD/RRRR)