Dodając nowy zespól w Microsoft Teams, możesz stworzyć go zarówno od podstaw, jak i również na podstawie już istniejącego zespołu. Te pierwsza opcje przedstawiliśmy w poprzednim poradniku. Teraz zobaczysz, jak utworzyć zespól, opierając się na już istniejących danych. Pozwala to skopiować aplikacje, ustawienia i kanały do nowego zespołu. Istniejący zespól nie ulegnie zmianie.

  1. W oknie aplikacji Teams, na lewym pasku bocznym kliknij ikonę Zespoły. W zakładce tej możesz dodawać, usuwać, przeglądać i dołączać do zespołów. Kliknij Dołącz do zespołu lub utwórz zespól. Przycisk ten znajduje się na samym dole okna, w zakładce Zespoły.
  2. Aby utworzyć nowy zespól, kliknij Utwórz zespól.
  3. W okienku dialogowym Tworzenie zespołu masz do wyboru dwie opcje. Możesz albo utworzyć zespól od podstaw, albo na podstawie istniejącej grupy Office 365 lub zespołu. Te pierwsza opcje omówiliśmy wcześniej. Teraz kliknij Utwórz na podstawie...
  4. W kolejnym kroku Utwórz nowy zespól z czegoś, co już posiadasz kliknij Zespól.
  5. Wybierz teraz zespól, którego chcesz użyć, aby stworzyć nowy zespól. Kliknij jego nazwę na liście istniejących zespołów.
  6. W następnym okienku dialogowym poinformuje Cię, z jakiego szablonu zespołu korzystasz. W polu Nazwa zespołu wprowadź nowa nazwę. Pole jest domyślnie uzupełnione nazwa istniejącego zespołu z dopiskiem "Kopia", aby można było łatwo zmienić tylko jej część. W polu Opis możesz też wpisać opis zespołu. Wybierz też, jakiego rodzaju zespól to będzie. Prywatny zespól wymaga uprawnień, by do niego dołączyć. Publiczny zespól to taki, do którego dołączyć może każdy użytkownik w organizacji. Cala organizacja to rodzaj zespołu, do którego automatycznie dołącza każda osoba w organizacji. Kliknij jedna z tych opcji.
  7. Przewin okienko dialogowe i wybierz elementy, które mają zostać skopiowane z oryginalnego zespołu: Kanały, Karty, Ustawienia zespołu, Aplikacje i Członkowie. Większość tych elementów jest domyślnie zaznaczona. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij Utwórz.
  8. Zespól został utworzony. Teraz możesz dodać członków do zespołu, wpisując ich dane w polu Zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy i klikając Dodaj. Możliwością ta zajmiemy się później. Teraz kliknij Pomiń.
  9. Gratulacje, Twój zespól jest już gotowy! Możesz dodać do niego więcej osób, tworzyć lub usuwać kanały, rozmawiać oraz pracować z plikami. Możliwości te omówimy w następnych punktach.