Dodając nowy zespól w Microsoft Teams, możesz stworzyć go zarówno od podstaw, jak i również na podstawie już istniejącego zespołu lub grupy usługi Office 365. Teraz zobaczysz, jak utworzyć zespól, opierając się na już istniejących danych takiej grupy.

  1. W oknie aplikacji Teams, na lewym pasku bocznym kliknij ikonę Zespoły. W zakładce tej możesz dodawać, usuwać, przeglądać i dołączać do zespołów. Kliknij Dołącz do zespołu lub utwórz zespól. Przycisk ten znajduje się na samym dole okna, w zakładce Zespoły.
  2. Aby dodać nowy zespól, kliknij Utwórz zespól.
  3. W okienku dialogowym Tworzenie zespołu masz do wyboru dwie opcje. Możesz albo utworzyć zespól od podstaw, albo na podstawie istniejącej grupy Office 365 lub zespołu. Te pierwsza opcje omówiliśmy wcześniej. Teraz kliknij Utwórz na podstawie...
  4. W kolejnym kroku Utwórz nowy zespól z czegoś, co już posiadasz kliknij Grupa Office 365.
  5. W następnym okienku Teams zapyta, z której grupy pakietu Office 365 chcesz skorzystać. Zaznacz wybrana grupę na liście, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
  6. Zespól został utworzony. Możesz już zacząć dodawać do niego więcej osób, tworzyć kanały, dodawać karty czy pisać wiadomości na karcie konwersacji.