Jak utworzyć wydarzenie?

  1. Zaloguj się w G Suite. Kliknij menu Aplikacje Google w prawym górnym rogu i wybierz Kalendarz.
  2. Aby utworzyć nowe wydarzenie, kliknij przycisk Utwórz znajdujący się w lewej górnej części ekranu lub kliknij wolny termin w harmonogramie po prawej stronie.
  3. W nowo wyświetlonym oknie wpisz tytuł, określ datę wydarzenia, godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia wydarzenia i kliknij przycisk Zapisz.
  4. Nowo utworzone wydarzenie jest już widoczne w harmonogramie.