Nie ma wątpliwości, ze do prawidłowego funkcjonowania grupy niezbędna jest sprawna komunikacja. W usłudze SharePoint z pomocą przychodzi Tablica dyskusyjna, na której możesz prowadzić ogólne rozmowy, do których dostęp ma cały zespól. Jest to przydatne zarówno w przypadku codziennej komunikacji, jak i podczas wdrażania większych lub mniejszych projektów. Tablica dyskusyjna eliminuje też konieczność wykorzystywania nie zawsze wygodnej poczty e-mail i innych komunikatorów, by prowadzić ożywione dyskusje, np. związane z konkretnym projektem. W tym poradniku zobaczysz, jak utworzyć taka tablice dyskusyjna.

  1. W aplikacji SharePoint otwórz witrynę, na której chcesz utworzyć listę kontaktów. W górny menu kliknij przycisk Nowe i wybierz pozycje Aplikacja.
  2. Na liście aplikacji, które możesz dodać, kliknij ikonę Tablica dyskusyjna.
  3. W polu Nazwa wprowadź nazwę tablicy i kliknij przycisk Utwórz.
  4. Otworzy się strona Zawartość witryny, na której zobaczysz nowo utworzona tablice dyskusyjna. Aby ja otworzyć, kliknij jej nazwę.
  5. Lista dyskusyjna otworzy się na nowej karcie przeglądarki. Na razie jest ona pusta. Aby dodać watek do dyskusji, kliknij przycisk Nowa dyskusja, znajdujący się na górze.
  6. Do pola Temat wpisz temat dyskusji. Możesz też uzupełnić pole Treść. Jeżeli zaznaczysz dodatkowo opcje Pytanie, użytkownicy zostaną poinformowani, że zadajesz pytanie i chcesz uzyskać odpowiedzi od innych członków. Aby dodać dyskusje, kliknij przycisk Zapisz.
  7. Utworzona dyskusja jest już widoczna na tablicy. Aby ja zobaczyć, kliknij jej nazwę.
  8. Dyskusja otworzy się na tej samej karcie przeglądarki. Możesz przeczytać wszystkie opublikowane w niej posty oraz odpowiadać w dyskusji.