Gdy dodajesz zadania w aplikacji Planner, zawsze znajdują się one w określonym planie i w określonym przedziale. Początkowo istnieje tylko jeden domyślny przedział o nazwie Do wykonania. Możesz dodawać więcej przedziałów, co pozwoli lepiej kontrolować zadania. Przedziały wyświetlane są na tablicy planu pracy w określonej kolejności. Kolejność te możesz zmieniać, a także przenosić zadania z jednego przedziału do innego. Jak zacząć prace z przedziałami?

  1. W aplikacji Planner otwórz stronę planu, w którym chcesz utworzyć przedział. Kliknij napis Dodaj nowy przedział.
  2. Otworzy sie pole tekstowe Nazwa przedziału. Wprowadź do niego swoja nazwę — przykładowo nazwę kwartału — i naciśnij Enter.
  3. Przedział został utworzony. Aby zobaczyć jego opcje, kliknij wielokropek (Więcej opcji) obok jego nazwy.
  4. Dostępne są opcje: Zmień nazwę, Usuń oraz Przenieś w lewo i/lub Przenieś w prawo. Te dwie ostatnie pozwalają przesuwać przedział w widoku planu pracy.
  5. Jeśli chcesz zacząć korzystać z danego przedziału, wystarczy, że klikniesz przycisk Dodaj zadanie pod jego nagłówkiem.