Podstawą pracy w Microsoft Teams są oczywiście zespoły, w których pracownicy mogą ze sobą dyskutować, wymieniać się plikami, tworzyć notatki czy wspólnie pracować nad dokumentami. W tym poradniku omówimy, jak w aplikacji Microsoft Teams utworzyć taki zespól.

  1. W oknie aplikacji Teams, na lewym pasku bocznym kliknij ikonę Zespoły. W zakładce tej możesz dodawać, usuwać, przeglądać i dołączać do zespołów. Aby utworzyć pierwszy zespól, kliknij Utwórz zespól.
  2. W okienku dialogowym Tworzenie zespołu masz do wyboru dwie opcje. Możesz utworzyć zespól od zera albo na podstawie istniejącej grupy Office 365 lub zespołu. Ta druga opcja zajmiemy się później. Teraz kliknij Utwórz zespól od podstaw.
  3. Następnie wybierz, jakiego rodzaju zespól to będzie. Prywatny zespól wymaga uprawnień, by do niego dołączyć. Publiczny zespól to taki, do którego dołączyć może każdy użytkownik w organizacji. Cala organizacja to rodzaj zespołu, do którego automatycznie dołącza każda osoba w organizacji. Kliknij jedna z tych opcji.
  4. Teraz wprowadź podstawowe dane na temat zespołu. Nadaj nazwę swojemu zespołowi, wpisując ja w polu Nazwa zespołu. Liczba znaków jest nieograniczona, a ich rodzaj nie ma znaczenia. Wprowadzenie nazwy zespołu jest konieczne do jego utworzenia. Warto też dodać krótki Opis, aby poinformować uczestników, czym zajmuje się zespól. Uzupełnienie tego pola jest opcjonalne. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk Utwórz.
  5. W kolejnym etapie mozesz dodac czlonków do zespolu, wpisujac ich dane w polu Zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy i klikając Dodaj. Możliwością ta zajmiemy się później. Teraz kliknij Pomiń.
  6. Twój pierwszy zespól jest już gotowy! Możesz dodać do niego więcej osób, utworzyć kanały, rozmawiać czy pracować z plikami. Możliwości te omówimy w następnych punktach.