Jak utworzyć osobiste przypomnienie?

  1. W głównym widoku Kalendarza kliknij przycisk Utwórz, a następnie wybierz Przypomnienie.
  2. Następnie wprowadź tytuł przypomnienia, określ datę i godzinę jego wystąpienia oraz, opcjonalnie, ustaw jego cykliczność, rozwijając listę na dole okna i wybierając jeden z dostępnych wariantów.
  3. Po ustawieniu właściwych parametrów kliknij przycisk Zapisz.