Jak utworzyć nowy dokument w Dokumentach?

  1. Zaloguj się w G Suite. Kliknij menu Aplikacje Google w prawym górnym rogu i wybierz Dokumenty.
  2. W obszarze Tworzenie nowego dokumentu kliknij Pusty (ikona oznaczona plusem), aby utworzyć pusty dokument. Możesz też wybrać jeden z gotowych szablonów.
  3. Dokument zostanie utworzony. Przejdziesz do niego automatycznie.

Jak utworzyć nowy dokument na Dysku?

  1. Kliknij menu Aplikacje Google w prawym górnym rogu i wybierz Dysk.
  2. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Nowy (ikona oznaczona plusem).
  3. W menu, które się wysunie, kliknij Dokumenty Google, aby utworzyć pusty dokument. Możesz też rozwinąć to menu, klikając >, aby wybrać opcje Pusty dokument lub Z szablonu.
  4. Dokument zostanie utworzony. Przejdziesz do niego automatycznie.