Jak utworzyć nowy arkusz w Arkuszach?

  1. Zaloguj się w G Suite. Kliknij menu Aplikacje Google w prawym górnym rogu i wybierz Arkusze.
  2. W obszarze Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego kliknij Pusty (ikona oznaczona plusem), aby utworzyć pusty arkusz. Możesz też wybrać jeden z gotowych szablonów.
  3. Arkusz zostanie utworzony. Przejdziesz do niego automatycznie.

Jak utworzyć nowy arkusz w Dysku?

  1. Kliknij menu Aplikacje Google w prawym górnym rogu i wybierz Dysk.
  2. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Nowy (ikona oznaczona plusem).
  3. W menu, które się wysunie, kliknij Arkusze Google, aby utworzyć pusty arkusz. Możesz też rozwinąć to menu, klikając >, aby wybrać opcje Pusty arkusz kalkulacyjny lub Z szablonu.
  4. Arkusz zostanie utworzony. Przejdziesz do niego automatycznie.