Witryny w aplikacji SharePoint łączą Cię i Twoje zespoły z zawartością, plikami, wiadomościami i aplikacjami. W poprzednim poradniku omówiliśmy, czym jest witryna SharePoint. Teraz zobaczysz, jak możesz z łatwością utworzyć taka witrynę, ustalić jej przeznaczenie, wybrać opcje prywatności i dodać jej członków.

Jak utworzyć witrynę zespołu?

Witryna zespołu powstaje w oparciu o konkretna grupę usługi Office 365 i jest do niej przypisana. W razie potrzeby możesz jednak zmienić jej ustawienie prywatności, by była dostępna dla osób spoza tej grupy.

 1. Jeśli już zainstalowałeś Office 365 na dysku urządzenia, otwórz aplikacje Office, która znajdziesz w menu Start. Możesz także od razu przejść na stronę www.office.com. Niezależnie od miejsca, z którego zacząłeś, kliknij ikonę SharePoint.
 2. Na nowej karcie przeglądarki otworzy się aplikacja SharePoint. Kliknij przycisk Utwórz witrynę, znajdujący się w górnym menu.
 3. W panelu Tworzenie witryny wybierz typ witryny do utworzenia. Różnią się one przeznaczeniem. Witryna zespołu powstaje w oparciu o konkretna grupę usługi Office 365, która tworzymy, natomiast Witryna do komunikacji służy raczej do informowania wszystkich osób w organizacji. W tym przykładzie wybierz pierwsza opcje.
 4. W następnym kroku wprowadź nazwę do pola Nazwa witryny. Na jej podstawie automatycznie utworzy się adres e-mail grupy. W razie potrzeby możesz go zmienić ręcznie, a SharePoint poinformuje Cię, czy taki alias jest dostępny. Poniżej, w polu Adres witryny wyświetla się link wprost do tworzonej witryny. Dalej, w polu Opis witryny wprowadź krótka charakterystykę.
 5. Kolejnym ważnym krokiem są Ustawienia prywatności. Domyślnym typem witryny jest Prywatna, co oznacza, ze do witryny mają dostęp tylko członkowie grupy. Możesz kliknąć te opcje i wybrać z listy druga: Publiczna. Wówczas do witryny uzyskają dostęp wszyscy członkowie organizacji.
 6. Ostatnim etapem jest wybór domyślnego języka witryny. Tej opcji nie warto pomijać, gdyż nie może być później zmieniona. W menu Wybierz język kliknij nazwę języka i wybierz z listy Polski (lub inny, jeśli przykładowo jest to międzynarodowa grupa pracowników). Po wszystkim kliknij Dalej.
 7. Teraz czas dodać członków i właścicieli grupy. Jako ze Ty tworzysz witrynę, automatycznie jesteś jej właścicielem, czyli posiadasz uprawnienia administratora. Grupa może mieć więcej właścicieli. Aby ich dodać, wprowadź nazwę użytkownika lub jego adres e-mail do pola Dodaj więcej właścicieli. Nie jest to jednak konieczne. To samo dotyczy członków grupy. Aby ich dodać, zacznij wpisywać nazwę lub e-mail użytkownika do pola Dodaj członków i kliknij ich nazwy w podpowiedzi. Po dodaniu wszystkich członków kliknij przycisk Zakończ.
 8. Gratulacje! Twoja witryna zespołu w SharePoint jest już gotowa. Możesz teraz zacząć publikować w niej nowa zawartość, np. listy, biblioteki dokumentów, strony, wiadomości i plany, a także udostępniać pliki.

Jak utworzyć witrynę do komunikacji?

Witryna do komunikacji nie jest zależna od konkretnej, wyodrębnionej grupy i służy do informowania wszystkich osób w organizacji. W tym przykładzie zobaczysz, jak utworzyć ten typ witryny.

 1. Jeśli już zainstalowałeś Office 365 na dysku urządzenia, otwórz aplikacje Office, która znajdziesz w menu Start. Możesz także od razu przejść na stronę www.office.com. Niezależnie od miejsca, z którego zacząłeś, kliknij ikonę SharePoint.
 2. Na nowej karcie przeglądarki otworzy się aplikacja SharePoint. Kliknij przycisk Utwórz witrynę, znajdujący się w górnym menu.
 3. W panelu Tworzenie witryny wybierz typ witryny do utworzenia. W tym przykładzie kliknij druga opcje.
 4. Tu również wprowadź nazwę witryny, opis witryny oraz wybierz język domyślny z listy. Zwróć również uwagę na jej projekt:
 5. W sekcji Wybierz projekt kliknij listę rozwijana i wybierz jedna z dostępnych opcji. Temat jest gotowym szablonem witryny, idealnym gdy chcesz udostępniać dużo informacji, takich jak wiadomości, zdarzenia i inna zawartość. Pokaz to szablon pełniący funkcje interaktywnej wizytówki — umożliwia przedstawienie produktu, zespołu lub zdarzenia przy użyciu zdjęć, lub obrazów. Pusty to z kolei projekt pozbawiony gotowych elementów, który pozwala zacząć tworzyć witrynę od podstaw. Wybierz jedna z pozycji na tej liście i kliknij Zakończ.
 6. Gratulacje! Twoja witryna komunikacji w SharePoint jest już gotowa. Możesz teraz zacząć jej edycje, klikając Edytuj. Jako że korzystasz z projektu, wystarczy, że podmienisz istniejące opisy i zdjęcia na własne.