Reguły w programie Outlook pozwalają Ci jasno sprecyzować, co ma się dziać z określonymi wiadomościami. Tworząc regule, okreslasz warunki, wyjatki i akcje. Cały proces można ustawić bardzo szybko w okienku tworzenia reguły, choć niewątpliwie warto wejść w bardziej szczegółowy kreator reguł. W tym poradniku pokażemy krok po kroku, jak utworzyć regule.

  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij wiadomość, wobec której chciałbyś zastosować regule, wybierz Reguły > Utwórz regule. Możesz też kliknąć te sama opcje na wstążce Narzędzia główne.
  2. Otworzy sie okienko Tworzenie reguły. W tym widoku dostępnych jest tylko kilka podstawowych opcji.
  3. Zaznacz wybrane warunki, np. Temat zawiera. Tu możesz wprowadzić dowolny tekst, aby zawęzić albo poszerzyć warunek. W sekcji Wykonaj następujące czynności zaznacz akcje, które mają być wykonane na wiadomościach o powyższym charakterze. Możesz zakończyć tworzenie reguły, klikając OK. Warto jednak wejść w bardziej szczegółowy kreator reguł. W tym celu kliknij Opcje zaawansowane...
  4. Otworzy się Kreator reguł. Krok pierwszy polega na wybraniu warunków. Zaznacz je na liście. Pod spodem znajduje się krok drugi, czyli podanie wartości warunków. Kliknij podkreślony link.
  5. Wprowadź teraz wartości dodanych warunków i zatwierdź przyciskiem OK.
  6. Aby kontynuować, kliknij Dalej.
  7. W kolejnym etapie wybierz akcje, czyli co ma się stać z wiadomością. Zaznacz wszystkie pożądane akcje i sprecyzuj ich wartości w dolnej sekcji. Aby kontynuować, kliknij Dalej.
  8. Teraz możesz zaznaczyć wyjątki, jeśli jakieś mają być uwzględnione. Wyjątki te sprawia, że wiadomości spełniające zarówno je, jak i warunki, nie będą poddawane regule. Zaznacz ewentualne wyjątki, sprecyzuj ich wartości w dolnej sekcji i kliknij Dalej.
  9. Podaj nazwę dla tej reguły (możesz skorzystać z wygenerowanej przez kreatora). Poniżej znajdziesz kilka opcji. Domyślnie zaznaczona jest Włącz te regule, co pozwoli jej od teraz działać. Na samym końcu zobaczysz podsumowanie kroków. Jeśli wszystko gra, kliknij Zakończ. Tym samym utworzysz i włączysz regule.
  10. Jeśli chcesz przeglądać i edytować reguły, na wstążce Narzędzia główne kliknij przycisk Reguły i wybierz Zarządzaj regułami i alertami.