Jak utworzyć nową prezentację w Prezentacjach?

  1. Zaloguj się w G Suite. Kliknij menu Aplikacje Google w prawym górnym rogu i wybierz Prezentacje.
  2. W obszarze Tworzenie nowej prezentacji kliknij Pusty (ikona oznaczona plusem), aby utworzyć pusta prezentacje. Możesz też wybrać jeden z gotowych szablonów.
  3. Prezentacja zostanie utworzona. Przejdziesz do niej automatycznie.

Jak utworzyć nowy dokument w Dysku?

  1. Kliknij menu Aplikacje Google w prawym górnym rogu i wybierz Dysk.
  2. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Nowy (ikona oznaczona plusem).
  3. W menu, które się wysunie, kliknij Prezentacje Google, aby utworzyć pusty dokument. Możesz też rozwinąć to menu, klikając >, aby wybrać opcje Pusty dokument lub Z szablonu.
  4. Prezentacja zostanie utworzona. Przejdziesz do niej automatycznie.