Jak tworzyć notatki w Google Keep?

    Jak utworzyć notatkę w Google Keep?

  1. W celu utworzenia notatki, kliknij żółta ikonkę Keep znajdująca się w prawej części ekranu.
  2. Kliknij pozycje Utwórz notatkę.
  3. Wpisz tytuł notatki, a następnie kliknij Gotowe.

    Jak utworzyć listę w Google Keep?

  1. W celu utworzena listy, kliknij ikonkę Nowa lista znajdująca się po prawej stronie pozycji Utwórz notatkę.
  2. Wpisz tytuł listy oraz jej pozycje.
  3. Pozycje listy możesz oznaczać jako wykonane, klikając ikonę kwadratu znajdująca się po lewej stronie wybranej pozycji. Tak oznaczone pozycje będą przekreślone, co symbolizuje wykonanie zadania.