Jak utworzyć lub usunąć alias e-mail dla użytkownika G Suite?

Dla każdego użytkownika G Suite możesz utworzyć maksymalnie 30 aliasów e-mail (nazw przed "@" lub adresów z innymi domenami, jeśli nimi dysponujesz). Nie wiążą się z tym dodatkowe koszty.

  1. Zaloguj się na koncie Google i otwórz konsole administracyjna. Kliknij przycisk Użytkownicy. Zobaczysz alfabetyczną listę wszystkich użytkowników. Kliknij nazwę użytkownika, dla którego chcesz utworzyć lub usunąć alias.
  2. Kliknij obszar Informacje o użytkowniku, aby go rozwinąć.
  3. Na stronie z informacjami o użytkowniku kliknij sekcję Aliasy e-mail lub polecenie Dodaj alias.
  4. W polu Alias wprowadź nową nazwę. Po małpie (@) widoczna będzie domena. Jeśli podłączyłeś więcej domen do G Suite, możesz kliknąć i zmienić domenę adresu. Aby zapisać aliasy, kliknij ZAPISZ.
  5. Aby usunąć alias, kliknij przycisk X znajdujący się obok niego i zapisz zmiany przyciskiem ZAPISZ.