Punkty kontrolne zadań, czyli de facto podzadania, to ważny element każdego planu pracy. Jeżeli utworzyłeś złożone zadanie, którego realizacja przebiegać ma etapami, to punkty kontrolne umożliwia Ci łatwiejsze zarządzanie wykonaniem planu. Dla każdego zadania możesz utworzyć listę kontrolna, na która składają się punkty "do odhaczenia". Jak utworzyć takie punkty w zadaniu?

  1. W aplikacji Planner otwórz stronę planu, w którym utworzyłeś zadanie, dla którego chcesz teraz utworzyć listę kontrolna. Kliknij kartę lub nazwę zadania, aby otworzyć widok szczegółowy.
  2. W widoku szczegółowym, w sekcji Lista kontrolna kliknij pole Dodaj element.
  3. Wpisz nazwę pierwszego elementu listy. Zatwierdź, przyciskając Enter. Możesz od razu dodać więcej elementów.
  4. Kliknij okrąg przy elemencie, aby oznaczyć go jako zadanie wykonane.
  5. Na karcie zadania zobaczysz stan listy kontrolnej — liczbę wykonanych/utworzonych zadań.