Wewnątrz zespołów w Microsoft Teams możliwe jest tworzenie kanałów. Pozwalają one podzielić prace zespołu na projekty czy lokalizacje. Wewnątrz kanałów możesz przechowywać osobne konwersacje i pliki, co przekłada się na utrzymanie porządku w zespole. W tym poradniku zobaczysz, jak utworzyć taki kanał.

  1. W oknie aplikacji Teams, na lewym pasku bocznym kliknij ikonę Zespoły. W zakładce Twoje zespoły kliknij przycisk wielokropka "..." obok nazwy zespołu (możesz też kliknąć ja prawym przyciskiem myszy) i wybierz z menu Dodaj kanał.
  2. W okienku dialogowym wprowadź nazwę kanału. Dozwolone są litery, cyfry i spacje. Możesz też dodać opis, który ułatwi innym znajdowanie odpowiedniego kanału, jednak jest to opcjonalne. Na koniec wybierz ustawienie z listy Prywatność. Są dostępne dwa poziomy prywatności: Standardowy, na którym kanał jest dostępny dla wszystkich osób w zespole, oraz Prywatny, przeznaczony tylko dla określonej grupy osób z zespołu. Następnie możesz zaznaczyć opcje Automatycznie pokazuj ten kanał na listach kanałów wszystkich użytkowników. Gdy wypełniłeś już wszystkie pola, kliknij Dodaj.
  3. Twój nowy kanał został utworzony i możesz rozpocząć w nim konwersacje, dodawać pliki i karty. Kanał ten jest też widoczny na liście Twoje zespoły, dzięki której możesz łatwo przechodzić między kanałami, a także dodawać nowe kanały.