W Office 365 masz możliwość tworzenia grup, które ułatwiają współpracę na wielu poziomach. By utworzyć nowa grupe musisz wykonać kilka prostych kroków:

  1. Zaloguj się na swoje konto administratora Office 365.
  2. Przejdź do Centrum administracyjnego, wybierając pozycje Administracja z menu głównego. Centrum zostanie otwarte w nowej karcie.
  3. Z menu po lewej stronie wybierz pozycje Grupy.
  4. Następnie kliknij przycisk Dodaj grupę. Z prawej strony wysunie się panel z kreatorem dodawania nowej grupy.
  5. Uzupełnij dane grupy podając jej nazwę, e-mail oraz opcjonalny opis. Ustaw również status widoczności grupy na Publiczna lub Prywatna.
  6. Przede wszystkim jednak musisz wybrać właściciela grupy.
  7. Kliknij Dodaj by utworzyć nowa grupę. Wyświetlone zostanie potwierdzenie. Kliknij Zamknij by je zamknąć i zakończyć dodawanie grupy.
  8. Kliknij przycisk Odśwież na liście grup, by wyświetlić utworzona właśnie grupę.
  9. Kliknij utworzona właśnie grupę by zobaczyć jej Ustawienia, z poziomu których możesz dodawać i usuwać właścicieli oraz członków grupy.