Jak utworzyć grupę i ustawić podstawowe uprawnienia?

  1. Kliknij przycisk Aplikacje Google w prawym górnym rogu i wybierz Grupy dyskusyjne.
  2. Otworzy się aplikacja Google Groups. Kliknij przycisk UTWÓRZ Grupę w lewym górnym rogu.
  3. Uzupełnij pola Nazwa grupy, Adres e-mail grupy i Opis grupy. Poniżej znajduje sie ustawienie Podstawowy język grupy. Domyślną opcją jest polski. Aby zmienić język, kliknij te opcje i wybierz z listy inny.
  4. Przewin stronę w dól. Poniżej znajduje sie ustawienie Typ grupy. Domyślnie jest to Lista adresów e-mail (lista adresowa). W zależności od celu grupy możesz wybrać inny typ: Forum internetowe (grupa poświęcona konkretnemu tematowi), Forum pytań i odpowiedzi (eksperci mogą odpowiadać na pytania i wskazywać najlepsze odpowiedzi) lub Wspólna skrzynka odbiorcza (wspólny adres dla użytkowników).
  5. Kolejne ustawienie to Wyświetlanie tematów. Domyślnie zaznaczone są takie grupy kontaktów, jak Menadżerowie grup, Wszyscy członkowie grupy, Wszyscy członkowie organizacji i Właściciele grupy. W razie potrzeby możesz wyłączyć zaznaczenie którejś z tych grup użytkowników.
  6. W ustawieniu Publikowanie wybierz, kto może publikować wiadomości w tej grupie. Domyślnie zaznaczeni są: Właściciele grupy, Menadżerowie grupy, Wszyscy członkowie grupy i Wszyscy członkowie organizacji. Opcja Wszyscy w Internecie jest natomiast wyłączona.
  7. Ostatnie ustawienie to Dołączanie do grupy. Kliknij przycisk Wybierz, kto może dołączyć i zaznacz jedna z opcji: Wszyscy w internecie, Każda osoba w organizacji (domyślnie), Tylko zaproszeni użytkownicy, Każdy może poprosić albo Każda osoba w organizacji może prosić.
  8. Po skonfigurowaniu (lub pozostawieniu domyślnych) powyższych ustawień kliknij przycisk UTWÓRZ.
  9. Gratulacje! Twoja Grupa dyskusyjna Google została utworzona.